Handleiding

Informatie opvragenHandleiding laadlocker

De laadlocker is geschikt voor het opladen van fietsaccu’s en eventueel kleine stroomverbruikers, zoals smartphones en tablets. Bij voorkeur wordt de laadlocker op een aparte groep (230V/16A) aangesloten.

Digitale PIN-code sloten

De individuele lockers worden afgesloten met een digitaal pincodeslot. Het is mogelijk om de sloten in te stellen voor privaat gebruik of publiek gebruik, en eventueel met automatische opening. Elk slot wordt gevoed door een accu. Vervang deze tijdig. In geval van een lege accu kan het slot uitsluitend met de sleutel worden geopend.

Notities

Alle aanvaardbare toetsdrukken worden aangeduid door een groen licht.

  • Incomplete commando’s vervallen na 4 seconden;
  • Fouten en “time-outs” worden aangeduid door knipperend rood licht;
  • Bij aanleiding van een fout of “time-out” keert terug u terug naar vorige instellingen;
  • Fouten vervallen na 10 seconden;
  • Wacht steeds tot de LED uit is voor u een volgende toets indrukt.

Accutest

Druk 2 keer op de logoknop (rode pijl). De accucapaciteit wordt getoond door de LED’s.

  • 4 groene LED: uitstekende conditie;
  • 3 groene LED: zeer goede staat;
  • 2 groene LED: goede staat;
  • 1 groene LED: lage accustand, vervang de accu;
  • Rode LED: vervang de accu zo snel mogelijk.

Knipperend rood licht voorafgaand aan het vergrendelen of ontgrendelen geeft een lage accuspanning aan. Batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
Bij een gesloten locker in een publieke modus kunt u de batterij niet testen. Ontgrendel het slot om de batterij te testen.

Installatievideo